Eva Lindqvist

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2008

Född 1958.

Civilingenjör och civilekonom.

Senior Vice President inom Mobile Business på TeliaSonera AB 2006-2007. Innan dess ett flertal ledande befattningar inom TeliaSonera AB, till exempel President and Head of Business Operation International Carrier, och olika befattningar inom Ericssonkoncernen 1981-1999.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Caverion Oy, Sweco AB och Bodycote plc. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 7 650 B-aktier.