Ulf Ewaldsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.

Född 1965.

Civilingenjör.

Rådgivare till VD och koncernchef på Ericsson sedan 1 februari 2018. Senior Vice President och chef för affärsområde Digital Services på Ericsson (april 2017-januari 2018). Började på Ericsson 1990 och har innehaft flera chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen, bland annat Chief Technology Officer, strategichef och chef för koncernfunktionen Strategy and Technology (september 2016-mars 2017), Chief Technology Officer och chef för koncernfunktionen Technology (2012-september 2016) samt chef för produktområdet Radio inom affärsenheten Networks (2007-2012). Ulf har tillbringat mer än 11 år utanför Sverige i flera av befattningarna, bl a i Kina, Japan och Östeuropa.

Övriga uppdrag: Ordförande i Kungliga Tekniska högskolan. Medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -