Ulf Ewaldsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.

Född 1965.

Civilingenjör.

Rådgivare till VD och koncernchef på Ericsson 1 februari-31 december 2018. Senior Vice President och chef för affärsområde Digital Services på Ericsson april 2017-januari 2018. Började på Ericsson 1990 och har innehaft flera chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen, bland annat Chief Technology Officer, strategichef och chef för koncernfunktionen Strategy and Technology september 2016-mars 2017, Chief Technology Officer och chef för koncernfunktionen Technology 2012-september 2016 samt chef för produktområdet Radio inom affärsenheten Networks 2007-2012. 

Övriga uppdrag: Ordförande i Kungliga Tekniska högskolan. Medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -