Birgitta Klasén

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2008

Född 1949.

Civilingenjör och ekonomiutbildning.

Fristående IT konsult (Senior IT Advisor). CIO och chef för Information Management på EADS (European Aeronautics Defence and Space Company) 2004–2005. CIO och Senior Vice President på Pharmacia 1996–2001 och dessförinnan CIO på Telia. Olika befattningar inom IBM 1976–1994.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Avanza och Benefie Ltd.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 21 000 B-aktier.