Eva Karlsson

Styrelseledamot

Styrelsedamot sedan 2015

Född 1966.

Civilingenjör.

VD och koncernchef för Armatec AB sedan 2014. VD SKF Sverige AB och Global Manufacturing Manager 2011-2013, Director Industrial Marketing & Product Development Industrial Market AB SKF 2005-2010, olika befattningar inom SKF-koncernen inom främst Manufacturing Management.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bräcke diakoni och Valcon A/S.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -