Jan Svensson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2012

Född 1956.

Maskiningenjör och civilekonom.

VD och koncernchef i Investment AB Latour 2003-2019. Innan dess VD för Sigfrid Stenberg 1986-2002.

Övriga uppdrag: Ordförande i AB Fagerhult, Troax Group AB (publ), Alimak Group AB (publ) samt Tomra Systems ASA. Styrelseledamot i Loomis AB, Stena Metall AB, Herenco Holding AB och Climeon AB (publ).

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 6 000 B-aktier.