Jan Svensson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2012

Född 1956.

Maskiningenjör och civilekonom.

VD och koncernchef i Investment AB Latour sedan 2003. Innan dess VD för Sigfrid Stenberg 1986-2002.

Övriga uppdrag: Ordförande i AB Fagerhult, Nederman Holding AB, Troax Group AB samt Tomra Systems ASA. Styrelseledamot i Loomis AB, Oxeon AB, Alimak Group och Investment AB Latour.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 6 000 B-aktier.