Sofia Schörling Högberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017

Född 1978.

Civilekonom.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Melker Schörling AB, Securitas AB och Hexagon AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 15 930 240 A-aktier och 18 027 992 B-aktier genom Melker Schörling AB samt 418 800 B-aktier genom Edeby-Ripsa Skogsförvaltning AB.