Rune Hjälm

Styrelseledamot utsedd av arbetstagarorganisationer

Styrelseledamot sedan 2017

Född 1964.

Arbetstagarrepresentant, IF Metall.

Ordförande i EWC, ASSA ABLOY Europeiska Företagsråd.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -