Nadja Wikström

Styrelsesuppleant utsedd av arbetstagarorganisationer

Styrelsesuppleant sedan 2017

Född 1959.

Arbetstagarrepresentant, Unionen.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -