Mats Persson

Styrelseledamot utsedd av arbetstagarorganisationer

Styrelseledamot sedan 1994

Född 1955.

Arbetstagarrepresentant, IF Metall.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -