Lena Olving

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Född 1956.

Civilingenjör i maskinteknik.  

VD och koncernchef för Mycronic AB (publ) 2013-2019. Operativ chef och vice VD för Saab AB (publ) 2008-2013. Diverse befattningar inom Volvo Car Corporation 1980-1991 och 1995-2008 av vilka fem år som Senior Vice President för Volvo Cars Asia Pacific och sju år i koncernledningen. VD för Samhall Högland AB 1991-1994. 

Övriga uppdrag: Ordförande i Kungliga Operan och Academic Work. Styrelseledamot i Investment AB Latour, Munters Group AB, NXP, ScandiNova Systems AB och Stena Metall AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och styrelseledamot i IVA:s Näringslivsråd.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -