Lena Olving

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Född 1956.

Civilingenjör i maskinteknik.  

VD och koncernchef för Mycronic AB sedan 2013. Operativ chef och vice VD för SAAB AB (2008-2013). Diverse befattningar inom Volvo Car Corporation (1980-1991)(1995-2008) av vilka fem år som chef för Volvo Cars Asia Pacific och sju år i ledningsgruppen. VD för Samhall Högland AB (1991-1995). 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Investment AB Latour, Munters Group AB, Teknikföretagen samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och styrelseledamot i IVA:s Näringslivsråd.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -