Lars Renström

Ordförande

Styrelseledamot sedan 2008

Född 1951.

Civilingenjör och civilekonom.

VD och koncernchef för Alfa Laval AB 2004-2016. VD och koncernchef för Seco Tools AB 2000–2004. VD och divisionschef för Atlas Copco Rock Drilling Tools 1997-2000. Innan dess ett flertal ledande befattningar inom ABB och Ericsson.

Övriga uppdrag: Ordförande i Tetra Laval Group.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 30 000 B-aktier.