Johan Molin

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2006

VD och koncernchef

Född 1959.

Civilekonom.

VD och koncernchef i ASSA ABLOY AB sedan 2005. Koncernchef  Nilfisk-Advance 2001–2005. Olika befattningar inom främst Finance och Marketing, sedemera divisionschef inom Atlas Copco-koncernen 1983–2001.

Övriga uppdrag: Ordförande i Sandvik AB. 

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 2 000 000 B-aktier.