Bjarne Johansson

Styrelsesuppleant utsedd av arbetstagarorganisationer

Styrelsesuppleant sedan 2015

Född 1966. 

Arbetstagarrepresentant, IF Metall. 

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -