Ulf Södergren

Executive Vice President samt teknisk direktör

Executive Vice President samt teknisk direktör sedan 2006.

Född 1953.

Civilingenjör och civilekonom.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen som Regional Manager för ASSA ABLOY Scandinavia 2003–2006 samt COO och Senior Vice President ASSA ABLOY 2000–2003. Innan dess olika ledande befattningar inom Electrolux 1984–2000.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mantex AB.

Aktieinnehav: 133 630 B-aktier.