Thanasis Molokotos

Executive Vice President samt chef för division Americas

Executive Vice President samt chef för division Americas sedan 2004.

Född 1958.

Civilingenjör.

Tidigare befattningar: Chef för ASSA ABLOY Architectural Hardware 2001– 2004. Dessförinnan olika befattningar och sedemera chef för Sargent Manufacturing 1993–2001.

Aktieinnehav: 169 010 B-aktier.