Nico Delvaux

President och CEO samt chef för division Global Technologies

President och CEO samt chef för division Global Technologies sedan 15 mars 2018. 

Född 1966.

Civilingenjör i elektromekanik och MBA.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Metso Corporation augusti 2017-februari 2018. Innan dess olika befattningar inom Atlas Copco-koncernen såsom chef för affärsområdet Kompressorteknik 2014-2017, chef för affärsområdet Bygg-och Anläggningsteknik 2011-2014, samt flera olika befattningar inom försäljning, marknadsföring, service, integration av förvärv och som bolagschef i Benelux, Italien, Kina, Kanada och USA, 1991-2011.

Övriga uppdrag: - 

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 27 248 B-aktier och 94 787 köpoptioner.