Nico Delvaux

VD och koncernchef samt chef för division Global Technologies sedan 2018

Född 1966.

Civilingenjör i elektromekanik och executive MBA.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Metso Corporation augusti 2017-februari 2018. Innan dess olika befattningar inom Atlas Copco-koncernen såsom chef för affärsområdet Compressor Technique 2014-2017, chef för affärsområdet Construction Technique 2011-2014, samt flera olika befattningar inom försäljning, marknadsföring, service, integration av förvärv och som bolagschef i Benelux, Italien, Kina, Kanada och USA 1991-2011.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 59 623 B-aktier och 94 787 köpoptioner.