Mogens Jensen

Executive Vice President samt chef för affärssegmenten Industrial och Residential inom division Entrance Systems sedan 2020

Född 1958.

Civilingenjör maskinteknik och MBA.

Tidigare befattningar: Innan dess olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen såsom Executive Vice President samt chef för division Entrance Systems 2018-2020, chef för affärsområdet Industrial Door and Docking Solutions inom division Entrance Systems 2016-2017, Market Region Manager Scandinavia inom division EMEA 2006–2016 samt VD för Ruko A/S Danmark. Dessförinnan olika positioner som VD.

Aktieinnehav: 27 300 B-aktier.