Mogens Jensen

Executive Vice President samt chef för division Entrance Systems


Executive Vice President samt chef för division Entrance Systems sedan 2018.

Född 1958.

Civilingenjör maskinteknik, MBA.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen, som chef för affärsområdet Industrial Door and Docking Solutions inom division Entrance Systems 2016-2017, Market Region Manager Scandinavia inom division EMEA 2006–2016 samt VD för Ruko A/S Danmark. Dessförinnan olika positioner som VD.

Aktieinnehav: 20 232 B-aktier.