Carolina Dybeck Happe

Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör

Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör sedan 2012.

Född 1972.

Civilekonom.

Tidigare befattningar: Ekonomi- och finansdirektör för Trelleborg AB 2011–2012. Innan dess olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen som ekonomi- och finansdirektör för ASSA ABLOY EMEA 2007–2011 samt för ASSA ABLOY Central Europe 2002–2006. Tidigare olika befattningar inom finans på EF Education First. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i E.ON.

Aktieinnehav: 22 074 B-aktier.