Johan Molin

VD och koncernchef samt chef för division Global Technologies

VD och koncernchef sedan 2005 samt chef för division Global Technologies sedan 2007.

Född 1959.

Civilekonom.

Tidigare befattningar: Koncernchef för Nilfisk-Advance 2001–2005. Olika befattningar inom främst Finance och Marketing, sedermera divisionschef inom Atlas Copco-koncernen 1983–2001.

Övriga uppdrag: Ordförande i Sandvik AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 2 000 000 B-aktier.