Juan Vargues

Executive Vice President samt chef för division Entrance Systems

Executive Vice President samt chef för division Entrance Systems sedan 2006.

Född 1959.

Maskiningenjör, MBA.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom Besam-koncernen som VD och koncernchef för Besam 2004–2005, Executive Vice President och chef för Besam EMEA 1998–2003 samt VD för Besam Ibérica 1992–1997. Dessförinnan olika befattningar inom SKF-koncernen 1982–1991.

Aktieinnehav: 232 926 B-aktier.