Erik Pieder

Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör sedan 2019

Född 1968.

MBA och Jur kand.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom Atlas Copco-koncernen 1996-2019, senast som Vice President Business Control Compressor Technique. 

Aktieinnehav: 2 913 B-aktier.