Christopher Norbye

Executive Vice President samt chef för division Entrance Systems sedan 2020

Född 1973.

Masterexamen i ekonomi och högskoleingenjör.

Tidigare befattningar: Chef för Industrial Door Solutions inom division Entrance Systems 2017-2020, Executive Vice President för Orchid Orthopedics 2013-2016, chef för Sandvik Medical Solutions 2011-2013, operativ chef för Sandvik Medical Solutions 2009-2011, chef för Sandvik M&A och affärsutveckling 2005-2008, Andersen Consulting 2001-2004, American Express 1999-2001.

Aktieinnehav: 5 371 B-aktier.