Christophe Sut

Executive Vice President samt chef för Global Technologies affärssegment Global Solutions

Executive Vice President samt chef för Global Technologies affärssegment Global Solutions sedan 2016.

Född 1973.

Masterexamen i ekonomi och marknadsföring, kandidatexamen i språk och matematik.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen 2001–2010 och 2012-2014, som teknisk direktör och chef för affärsutveckling ASSA ABLOY Hospitality samt platformschef för ASSA ABLOY AB. Niscayah Group 2010-2012. SPIT France (ITW group) 1999–2001 samt SAM Outillage 1997-1999.

Aktieinnehav: 5 922 B-aktier.