Christophe Sut

Executive Vice President samt chef för Global Technologies affärsenhet ASSA ABLOY Hospitality

Executive Vice President samt chef för Global Technologies affärsenhet ASSA ABLOY Hospitality sedan 2016.

Född 1973.

Masterexamen i ekonomi och marknadsföring, kandidatexamen i språk och matematik.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen, 2001–2010 och 2012-2014, som teknisk direktör och chef för affärsutveckling ASSA ABLOY Hospitality samt platformschef för ASSA ABLOY AB. Niscayah Group 2010-2012. SPIT France (ITW group) 1999–2001 samt SAM Outillage 1997-1999.

Aktieinnehav: 6 470 B-aktier.