Årsstämma 2021

ASSA ABLOYs årsstämma 2021 kommer att hållas onsdagen den 28 april 2021.

Begäran om att ärende ska behandlas på årsstämman 2021

 Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran skall ställas till styrelsen men ska skickas per brev till:

ASSA ABLOY AB
Attn: Group Legal
Box 70340
107 23 Stockholm

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den inkomma senast den 10 mars 2021.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta per e-mail till nominationcommittee@assaabloy.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman 2021.