Årsstämma 2019

ASSA ABLOYs årsstämma 2019 kommer att hållas torsdagen den 25 april 2019, kl. 15.30 på Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm.

Begäran om att ärende ska behandlas på årsstämman 2019

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran skall ställas till styrelsen men ska skickas per brev till:

ASSA ABLOY AB
Attn: Group Legal
Box 70340
107 23 Stockholm

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den inkomma senast den 7 mars 2019.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta per e-mail till nominationcommittee@assaabloy.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman 2019.