ASSA ABLOY Group in brief

Nyckeltal 2016

Omsättning (MSEK)
71,293
+ 5%
Rörelseresultat (MSEK)
11,254
+ 2%
Vinst per aktie (SEK)
7,09
+ 2%
Operativt kassaflöde (MSEK)
10,467

Sales and operating income