Välkommen till ASSA ABLOYTa del av de senaste IR-nyheterna och pressmeddelandena. Besök gärna vår engelska del av sajten för att få veta mer om koncernens utveckling, hållbarhetsarbete, söka lediga tjänster osv.

Världsledande inom lås- och dörrlösningar

ASSA ABLOYs vision är att vara den mest innovativa leverantören av totala lås- och dörrlösningar för att kunna leverera bekymmersfria, trygga och väldesignade säkerhetslösningar som ger ett verkligt mervärde till kunderna.

Nyckeltal tredje kvartalet 2018

Omsättning (MSEK)
21,191
+ 15%
Rörelseresultat (MSEK)
3,424
+11%
Vinst per aktie (SEK)
2.15
+11%
Operativt kassaflöde (MSEK)
3,044
+ 13%
Legal

Valberedning utsedd inför ASSA ABLOY årsstämma 2019

Följande representanter för ASSA ABLOY AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019: - Carl Douglas, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen- Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB- Liselott Ledin, Alecta- Marian ... Läs mer

Legal

Stark organisk försäljningstillväxt

Tredje kvartalet Omsättningen ökade med 15% till 21 191 MSEK (18 499), varav 5% (3) organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt netto Stark tillväxt för Global Technologies och Americas och god tillväxt för Entrance Systems. Stabil försäljningsnivå för E ... Läs mer

Legal

ASSA ABLOY utnämner ny CFO

Erik Pieder har utnämnts till CFO och medlem av ASSA ABLOYs koncernledning med tillträde senast den 1 april 2019. Han efterträder Carolina Dybeck Happe som, vilket tidigare meddelats, kommer att övergå till en befattning utanför koncernen. Erik Piede ... Läs mer

Pressrelease

ASSA ABLOY förvärvar Crossmatch i USA

ASSA ABLOY har förvärvat Crossmatch, ett ledande företag inom lösningar för hantering av biometriska identiteter och säker autentisering. ”Crossmatch är en strategiskt teknologisk komplettering till ASSA ABLOY. Bolaget förstärker vårt nuvarande erbju ... Läs mer

Legal

Solid underliggande utveckling för ASSA ABLOY

Andra kvartalet Omsättningen ökade med 9% till 21 140 MSEK (19 387), varav 5% (2) organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt netto. Stark tillväxt för Americas, Global Technologies och Entrance Systems och stabil tillväxt för Asia Pacific och EMEA ... Läs mer

Pressrelease

ASSA ABLOY förvärvar Schweiziska Planet GDZ

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av Planet GDZ, en ledande leverantör av tätningslister och klämskydd för dörrar. Bolaget är baserat i Schweiz.”Det är med glädje jag välkomnar Planet GDZ och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Förvärvet är en de ... Läs mer

Legal

ASSA ABLOY rapporterar engångskostnader i andra kvartalet

ASSA ABLOY rapporterar icke kassaflödespåverkande engångskostnader om -6 000 MSEK för det andra kvartalet relaterade till den kinesiska verksamheten i divisionen Asia Pacific. Engångskostnaderna avser nedskrivning av goodwill och övriga immateriella ... Läs mer

Pressrelease

ASSA ABLOY förvärvar amerikanska Door Systems

ASSA ABLOY har förvärvat Door Systems, en distributör av industriportar, garageportar, snabbrullportar och dockningslösningar. Bolaget är baserat i Chicago. ”Jag är mycket nöjd över att Door Systems blir en del av ASSA ABLOY. Bolaget förstärker ASSA ... Läs mer

Gå till Press & Nyheter Show more