Välkommen till ASSA ABLOYTa del av de senaste IR-nyheterna och pressmeddelandena. Besök gärna vår engelska del av sajten för att få veta mer om koncernens utveckling, hållbarhetsarbete, söka lediga tjänster osv.

Världsledande inom lås- och dörrlösningar

ASSA ABLOYs vision är att vara den mest innovativa leverantören av totala lås- och dörrlösningar för att kunna leverera bekymmersfria, trygga och väldesignade säkerhetslösningar som ger ett verkligt mervärde till kunderna.

Nyckeltal andra kvartalet 2018

Omsättning (MSEK)
21,140
+ 9%
Rörelseresultat (MSEK)
2,911
- 6%
Vinst per aktie (SEK)
1.84
- 6%
Operativt kassaflöde (MSEK)
2,855
+ 11%
Legal

ASSA ABLOY utnämner ny CFO

Erik Pieder har utnämnts till CFO och medlem av ASSA ABLOYs koncernledning med tillträde senast den 1 april 2019. Han efterträder Carolina Dybeck Happe som, vilket tidigare meddelats, kommer att övergå till en befattning utanför koncernen. Erik Piede ... Läs mer

Legal

Solid underliggande utveckling för ASSA ABLOY

Andra kvartalet Omsättningen ökade med 9% till 21 140 MSEK (19 387), varav 5% (2) organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt netto. Stark tillväxt för Americas, Global Technologies och Entrance Systems och stabil tillväxt för Asia Pacific och EMEA ... Läs mer

Legal

ASSA ABLOY rapporterar engångskostnader i andra kvartalet

ASSA ABLOY rapporterar icke kassaflödespåverkande engångskostnader om -6 000 MSEK för det andra kvartalet relaterade till den kinesiska verksamheten i divisionen Asia Pacific. Engångskostnaderna avser nedskrivning av goodwill och övriga immateriella ... Läs mer

Legal

Förändring i ASSA ABLOYs koncernledning

Carolina Dybeck Happe, CFO och Executive Vice President i ASSA ABLOY, kommer att lämna sin anställning för en befattning utanför företaget. Hon kommer att lämna i slutet av december 2018 och processen att rekrytera en ersättare har påbörjats. ”Under ... Läs mer

Legal

Beslut vid årsstämman 2018

Val av styrelse och revisorÅrsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Ulf Ewaldsson, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Sofia Schörling Högberg och Jan Svensson, samt valde Lena Olving som ny ledamot i styrelsen. Vidare omvaldes ... Läs mer

Legal

En bra start på året

Första kvartalet Omsättningen ökade med 2% till 18 550 MSEK (18 142), varav 4% (6) organisk och 2% (3) förvärvad tillväxt netto Stark tillväxt uppvisades för Global Technologies och Entrance Systems och god tillväxt för Asia Pacific, EMEA och Americ ... Läs mer

Legal

ASSA ABLOYs årsredovisning har publicerats

ASSA ABLOY, världsledande leverantör av totala lås- och dörrlösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2017 på koncernens webbplats: www.assaabloy.com. Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från ASSA ... Läs mer

Legal

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, och anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2018. Anmälan kan göras på bolagets hemsida www.assa ... Läs mer

Show more