Välkommen till ASSA ABLOYTa del av de senaste IR-nyheterna och pressmeddelandena. Besök gärna vår engelska av del av sajten för att få veta mer om koncernens utveckling, hållbarhetsarbete, söka lediga tjänster osv.

Världsledande inom lås- och dörrlösningar

ASSA ABLOYs vision är att vara den mest innovativa leverantören av totala lås- och dörrlösningar för att kunna leverera bekymmersfria, trygga och väldesignade säkerhetslösningar som ger ett verkligt mervärde till kunderna.

Nyckeltal fjärde kvartalet 2017

Omsättning (MSEK)
20,109
+3%
Rörelseresultat (MSEK)
3,359
+15%
Vinst per aktie (SEK)
2.15
+14%
Operativt kassaflöde (MSEK)
4,876
+6%
Legal

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, och anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2018. Anmälan kan göras på bolagets hemsida www.assa ... Läs mer

Legal

Starkt slut på 2017

Fjärde kvartalet Omsättningen ökade med 3% till 20 109 MSEK (19 484), varav 5% (1) organisk och 3% (2) förvärvad tillväxt netto Stark tillväxt uppvisades för Global Technologies och EMEA och god tillväxt för Americas, Entrance Systems och Asia Pacif ... Läs mer

Pressrelease

ASSA ABLOY förvärvar Phoniro i Sverige

ASSA ABLOY har förvärvat Phoniro, det ledande bolaget inom integrerade lösningar för digital nyckelhantering och larm inom hemtjänst och äldreboenden i Norden. ”Det är med glädje jag välkomnar Phoniro till ASSA ABLOY. Phoniro är ett strategiskt tills ... Läs mer

Gå till Press & Nyheter Show more