Information om det föreslagna förenklade publika budet på aktierna i agta record ag