Varning

Du önskar nå en hemsida avsedd för dokument och information i samband med det publika budet av ASSA ABLOY Euro Holding AB på aktierna i agta record (”Erbjudandet”). 

Detta Erbjudande riktar sig endast till den franska marknaden och Erbjudandet kan vara omgärdat av legala restriktioner utanför Frankrike. 

Följaktligen så är åtkomst till denna hemsida begränsad till personer som är (i) medborgare i Frankrike eller i länder i vilka lokala regler möjliggör för dem att deltaga i Erbjudandet, och (ii) som inte är medborgare i ett land i vilket det kan föreligga legala restriktioner att deltaga i Erbjudandet, särskilt USA, Kanada, Australien eller Japan. Det åligger dig att själv informera dig om och följa dessa restriktioner. Alla dokument på denna hemsida i samband med Erbjudandet får endast distribueras i Frankrike och inte skickas till eller distribueras till någon annan jurisdiktion. 

Genom åtkomst till dessa dokument så intygar du härmed att du kommer att följa dessa restriktioner. ASSA ABLOY Euro Holding AB, agta record ag och deras respektive rådgivare frånsäger sig allt ansvar i händelse av någon som helst överträdelse av dessa restriktioner. För den händelse du är det minsta osäker på huruvida du kan följa dessa restriktioner så uppmanar vi dig att inte försöka nå denna hemsida.