Finansiering

Koncernens målsättning är en kapitalbindningstid på minst 18 månader för låneportföljen. I slutet av 2016 var kapitalbindningstiden 49 månader. Emissioner på kapitalmarknader är en viktig del av finansieringsstrategin, och emissioner av obligationer sker huvudsakligen under det globala MTN-programmet. Långfristiga banklån används för att ytterligare diversifiera lånekällorna.

En lista över viktiga finansieringstransaktioner finns i avsnittet Skuldstruktur.

Grafen nedan visar aktuell förfalloprofil. Förfalloprofilen omfattar även kortfristiga lån i form av kortfristiga banklån och företagscertifikat.

Ränterisken, mäts genom att räkna ut en total räntebindningstid för låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga på mellan 12 och 36 månader. Vid årsslutet 2016 var räntebindningstiden 28 månader.

 ÅrObligationerUS PPFöretagscertifikat BankfinansieringTotal
2017 1 393 894 541 1 596 4 424
2018 1 353 1 091
493 2 937
2019 715 223
1 328 2 267
2020 1 903 626
357 2 886
2021 680 0
1 303 1 983
2022 477 1 341
169 1 988
2023 223 0
153 377
2024 955 670
153 1 779
2025 1 211 0
173 1 384
2026 0 0   153 153
2027 286 0   0 286
>2028 668 0   0 668