Finansiering

Koncernens målsättning är en kapitalbindningstid på minst 18 månader för låneportföljen. I slutet av 2016 var kapitalbindningstiden 49 månader. Emissioner på kapitalmarknader är en viktig del av finansieringsstrategin, och emissioner av obligationer sker huvudsakligen under det globala MTN-programmet. Långfristiga banklån används för att ytterligare diversifiera lånekällorna.

En lista över viktiga finansieringstransaktioner finns i avsnittet Skuldstruktur.

Grafen nedan visar aktuell förfalloprofil. Förfalloprofilen omfattar även kortfristiga lån i form av kortfristiga banklån och företagscertifikat.

Ränterisken, mäts genom att räkna ut en total räntebindningstid för låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga på mellan 12 och 36 månader. Vid årsslutet 2016 var räntebindningstiden 28 månader.

 ÅrObligationerUS PPFöretagscertifikat BankfinansieringTotal
2017 1 391 911 456 1337 4 094
2018 1 357 1 112
497 2 966
2019 729 228
1 335 2 291
2020 1 903 638
361 2 902
2021 690 0
1 310 2 000
2022 479 1 367
172 2 018
2023 228 0
156 384
2024 958 683
156 1 797
2025 1 222 0
176 1 398
2026 0 0   156 156
2027 287 0   0 287
>2028 670 0   0 670