Finansiella mål

För att leva upp till visionen om att vara världens mest framgångsrika och innovativa leverantör av kompletta lås- och dörrlösningar har ASSA ABLOY satt upp två finansiella mål.

  1. Att växa med 10 procent årligen genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv
  2. Att nå en rörelsemarginal på 16–17 procent

På lång sikt och som ett genomsnitt över en ekonomisk cykel.

ASSA ABLOYs strategiska fokusering på marknadsnärvaro, produktledarskap och kostnadseffektivitet har varit mycket framgångsrik. Koncernens tillväxt och resultatutveckling har skapat stora värden för kunder, aktieägare och medarbetare.

Koncernens omsättning har ökat från 3 till 57 miljarder SEK på 20 år, och den totala omsättningen har ökat med 1 500 procent sedan 1994.

Rörelseresultatet (EBIT), exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med över 5 800 procent sedan 1994, från 156 till 9 257 MSEK.

Vinsten per aktie har ökat med 8 300 procent till 17,38 SEK sedan 1994.

Samtidigt strävar ASSA ABLOY efter att minska kostnadsbasen genom olika effektivitetsprogram, för att uppnå målet med en rörelsemarginal på 16–17 procent. Löpande effektivitetsprogram är en förutsättning för att ASSA ABLOY ska kunna vara prisledare och bidra till en hållbar utveckling.

Läs om vår vision.