Största aktieägare

Uppgifterna baseras på aktieboken per 31 mars 2017

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 26 882 608 3,9% 11,4%
Capital Group fonder   61 106 040 5,5% 3,8%
BlackRock, Inc.   53 719 714 4,8% 3,3%
Swedbank Robur Fonder   45 745 705 4,1% 2,8%
Fidelity   34 429 033 3,1% 2,1%
Norges Bank   32 669 749 2,9% 2,0%
Government of Singapore   28 812 622 2,6% 1,8%
Alecta Pensionsförsäkring   28 645 000 2,6% 1,8%
AMF Försäkring & Fonder   24 291 023 2,2% 1,5%
Övriga ägare   654 848 871 58,8% 40,0%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB