Största aktieägare

Uppgifterna baseras på aktieboken per 30 september 2016

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 26 882 608 3,9% 11,4%
Capital Group fonder   65 120 395 5,9% 4,0%
BlackRock, Inc.   54 479 822 4,9% 3,3%
Swedbank Robur Fonder   44 232 967 4,0% 2,7%
Norges Bank   35 475 731 3,2% 2,2%
Alecta Pensionsförsäkring   26 145 000 2,4% 1,6%
AMF Försäkring & Fonder   22 440 728 2,0% 1,4%
Handelsbanken Fonder   18 549 741 1,7% 1,1%
Fidelity Fonder   13 063 053 1,2% 0,8%
Övriga ägare   684 760 320 61,3% 42,0%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB