Största aktieägare

Uppgifterna baseras på aktieboken per 30 juni 2017

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 26 882 608 3,9% 11,4%
Capital Group fonder   54 925 161 4,9% 3,4%
BlackRock, Inc.   53 719 714 4,8% 3,3%
Swedbank Robur Fonder   40 253 001 3,6% 2,5%
Norges Bank   35 993 504 3,2% 2,2%
Fidelity   34 411 395 3,1% 2,1%
Government of Singapore   29 457 052 2,7% 1,8%
Alecta Pensionsförsäkring   28 645 000 2,6% 1,8%
Vanguard   24 505 492 2,2% 1,5%
Övriga ägare   662 357 438 59,5% 40,5%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB