Största aktieägare

Uppgifterna baseras på aktieboken per 30 december 2016

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 26 882 608 3,9% 11,4%
Capital Group fonder   61 102 175 5,5% 3,8%
BlackRock, Inc.   53 719 714 4,8% 3,3%
Swedbank Robur Fonder   45 090 491 4,1% 2,8%
Fidelity   36 676 468 3,3% 2,3%
Norges Bank   32 476 549 2,9% 2,0%
Government of Singapore   27 958 806 2,5% 1,7%
Alecta Pensionsförsäkring   27 145 000 2,4% 1,7%
AMF Försäkring & Fonder   24 827 571 2,2% 1,5%
Övriga ägare   667 035 501 59,9% 40,7%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB