Största aktieägare

Uppgifterna baseras på aktieboken per 30 juni 2016

ÄgareA-aktierB-aktierKapital, %, ¹Röster, %, ¹
Investment AB Latour 41 595 729 63 900 000 9,5% 29,5%
Melker Schörling AB 15 930 240 26 882 608 3,9% 11,4%
Capital Group fonder   65 120 395 5,9% 4,0%
BlackRock, Inc.   55 384 017 5,0% 3,4%
Swedbank Robur Fonder   42 644 001 3,8% 2,6%
Norges Bank   35 247 259 3,2% 2,2%
Alecta Pensionsförsäkring   26 945 000 2,4% 1,7%
AMF Försäkring & Fonder   22 966 502 2,1% 1,4%
Handelsbanken Fonder   18 317 773 1,6% 1,1%
Standard Life Fonder   14 955 126 1,3% 0,9%
Övriga ägare   682 687 684 61,3% 41,8%
Totalt antal 57 525 969 1 055 050 365 100,00% 100,00%

1) Baserat på antal utestående aktier och röster på 1 110 776 334 respektive 1 628 510 055, exklusive eget innehav.
Källa: Modular Finance AB och Euroclear Sweden AB