Data per aktie

SEK/aktie 1) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vinst efter skatt och utspädning 2)

3,072)

3,072)

3,63

4,102)

4,66

4,952)

5,79 6,93
Utdelning 1,20 1,20 1,33 1,50 1,70 1,90 2,17

2,653)

Direktavkastning, % 4) 4,1 2,6 2,1 2,6 2,1 1,7 1,6 1,5

Utdelning % 5)

52,3 47,8 37,0 36,6 36,8 38,4 37,4 38,2
Börskurs, vid periodens slut 29,50 45,93 63,17 57,53 80,97 113,27 138,27 178,00
Högsta börskurs 42,00 47,50 66,40 64,97 81,60 114,07 139,17 189,00
Lägsta börskurs 23,25 23,83 42,20 44,50 57,23 79,33 105,63 135,00
Eget kapital 18,64 18,25 19,55 21,85 23,29 25,94 32,50 37,43
Antal aktier, 1000-tal6) 1 142 139 1 118 793 1 118 208 1 113 639 1 112 576 1 112 576 1 112 576 1 112 576

1) Justeringar har gjorts avseende aktiesplit 3:1 2015. 2) Exklusive jämförelsestörande poster 2008 ,2009, 2011 och 2013. 3) Av styrelsen förslagen utdelning. 4) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut. 5) Utdelning i procent av vinst per aktie efter skatt och utspädning exklusive jämförelsestörande poster. 6) Efter full utspädning.