Investerare

ASSA ABLOY är den största globala leverantören av intelligenta lås- och dörrlösningar. Med hjälp av de senaste teknologierna och beprövade metoder utvecklar ASSA ABLOY hela tiden innovativa lösningar som skapar mervärde för kunderna, genom ökad säkerhet, trygghet och användarvänlighet, på både mogna och nya marknader.

Årsstämma 2017

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 klockan 15.30 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Anmäl till dig här

CEO Johan Molin om fjärde kvartalet

Johan Lundin

Investor Relations Officer

Tel. direkt:
+46-8-506 485 98
Tel. växel:
+46-8-506 485 00
E-post

Hedvig Wennerholm

Investor Relations 
Co-ordinator

Tel. direkt:
+46 8 506 485 51
Tel. växel: 
+46 8 506 485 00
E-post