Ulf Ewaldsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016.

Född 1965.

Civilingenjör.

Senior Vice President och Chief Technology Officer i Ericsson-koncernen sedan 2012 och sedan september 2016 även Head of Strategy. Började på Ericsson 1990 och har innehaft flera chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen, bland annat chef för produktområdet Radio. Ulf har tillbringat mer än 11 år utanför Sverige i flera av befattningarna, bl a i Kina, Japan och Östeuropa.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Kungliga Tekniska högskolan och Telecom Management Forum. Flera rådgivande roller inom EU kring telekom, medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -