Rune Hjälm

Styrelsesuppleant utsedd av arbetstagarorganisationer

Styrelsesuppleant sedan 2005

Född 1964.

Arbetstagarrepresentant, IF Metall.

Ordförande i EWC, ASSA ABLOY Europeiska Företagsråd.

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): -