Bert Arleros

Styrelseledamot utsedd av arbetstagarorganisationer

Styrelseledamot sedan 2015

Född 1954.

Arbetstagarrepresentant, IF Metall.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -