Aktieägarservice

Här beställer du som aktieägare den information du i fortsättningen vill ha från ASSA ABLOY. Här kan du även uppdatera dina adressuppgifter.

 

Besök aktieägarservice

IR-kontakter

Niklas Ribbing, Chef IR

 Niklas Ribbing, Chef för Investor Relations, ASSA ABLOY AB.

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Niklas

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator, ASSA ABLOY AB

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Hedvig

ASSA ABLOY I VÄRLDEN