Presentationer kvartalsrapporter

Vid varje delårsrapport och Bokslutskommuniké hålls en kombinerad analytikerträff och webbkonferens. Här hittar du ett arkiv över PowerPoint-presentationerna från dessa möten.

Presentationer från delårsrapporter