Svensk kod för bolagsstyrning

ASSA ABLOY tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Koden, som bygger på självreglering enligt principen ”följ eller förklara”, behandlar primärt bolagsstämmans, styrelsens och företagsledningens organisation och arbetsformer samt samspelet mellan dessa organ. Detta inkluderar bland annat regler om tillsättande av styrelse och revisor, styrelsens ansvar för intern kontroll, process för fastställande av ersättning till företagsledningen samt information om bolagsstyrning.

IR-kalender

18 november

ASSA ABLOY's Capital Markets Day 2014

Läs mer

5 februari

Publicering av bokslutskommuniké 2014

Läs mer

28 april

Publicering av delårsrapport januari-mars 2015

Läs mer

7 maj

Årsstämma 2015

Läs mer

17 juli

Publicering av delårsrapport januari-juni 2015

Läs mer

Fler event

IR-kontakter

Niklas Ribbing, Chef IR

 Niklas Ribbing, Chef för Investor Relations, ASSA ABLOY AB.

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Niklas

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator, ASSA ABLOY AB

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Hedvig

ASSA ABLOY I VÄRLDEN