Koncernledning och organisation

Koncernledningen består av VD, cheferna för koncernens divisioner, ekonomi- och finansdirektören samt direktören för teknik och produktutveckling. ASSA ABLOYs verksamhet är uppdelad i fem divisioner där den bärande principen är att divisionerna i så stor utsträckning som möjligt ska vara ansvariga för affärsverksamheten medan huvudkontorets olika funktioner ansvarar för samordning, uppföljning, policies och guidelines på övergripande nivå. Sammansättningen av koncernen ger ett geografiskt och strategiskt fördelat ansvar i syfte att erhålla korta beslutsvägar. Ledningsfilosofin bygger på tillit och respekt för lokala förhållanden och kulturer.

Aktiekurs

Köp 0,0 SEK
Säl 0,0 SEK
Senast 0,0 SEK
+/- 0,0

IR Calendar

18 november

ASSA ABLOY's Capital Markets Day 2014

Läs mer

5 februari

Publicering av bokslutskommuniké 2014

Läs mer

28 april

Publicering av delårsrapport januari-mars 2015

Läs mer

7 maj

Årsstämma 2015

Läs mer

17 juli

Publicering av delårsrapport januari-juni 2015

Läs mer

More events

IR-kontakter

Niklas Ribbing, Chef IR

 Niklas Ribbing, Chef för Investor Relations, ASSA ABLOY AB.

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Niklas

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator, ASSA ABLOY AB

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Hedvig

ASSA ABLOY I VÄRLDEN