Intern kontroll - finansiella rapporteringen

ASSA ABLOYs process för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen har utformats i syfte att ge en rimlig försäkran om tillförlitlig finansiell rapportering samt att denna är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. Processen är baserad på ramverket för intern kontroll utgiven av the Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO). Processen kan delas upp i ett antal delkomponenter, så som de definieras i ovannämnda ramverk, och beskrivs närmare

Aktiekurs

Köp 355,3 SEK
Sälj 355,5 SEK
Senast 355,4 SEK
+/- 4,3

IR-kalender

23 oktober

Publicering av delårsrapport januari-september 2014

Läs mer

18 november

ASSA ABLOY's Capital Markets Day 2014

Läs mer

5 februari

Publicering av bokslutskommuniké 2014

Läs mer

28 april

Publicering av delårsrapport januari-mars 2015

Läs mer

7 maj

Årsstämma 2015

Läs mer

Mer event

IR-kontaker

Niklas Ribbing, Chef IR

 Niklas Ribbing, Chef för Investor Relations, ASSA ABLOY AB.

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Niklas

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator, ASSA ABLOY AB

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Hedvig

ASSA ABLOY I VÄRLDEN