Aktieägare

ASSA ABLOY hade vid årets slut 17 199 aktieägare (17 591). ASSA ABLOYs huvudägare är Investment AB Latour (9,5 procent av kapitalet och 29,5 procent av rösterna) samt Melker
Schörling AB (3,9 procent av kapitalet och 11,5 procent av rösterna).

Vidare uppgick Capital Group fonders ägande till 10,7 procent av kapitalet och 7,3 procent av rösterna. Utländska aktieägares ägarandel uppgick till cirka 67 procent (68) av aktiekapitalet och cirka 46 procent (46) av rösterna. De tio största aktieägarna representerade motsvarande cirka 37 procent (38) av aktiekapitalet och 57 procent (58) av rösterna.

IR-kontakter

Niklas Ribbing, Chef IR

 Niklas Ribbing, Chef för Investor Relations, ASSA ABLOY AB.

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Niklas

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator, ASSA ABLOY AB

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Hedvig

Aktiekurs

Köp 331,9 SEK
Sälj 332,3 SEK
Senast 331,9 SEK
+/- -0,5

IR-kalender

29 april

Publicering av delårsrapport januari-mars 2014

Läs mer

7 maj

Årsstämma 2014

Läs mer

18 juli

Publicering av delårsrapport januari-juni 2014

Läs mer

23 oktober

Publicering av delårsrapport januari-september 2014

Läs mer

Mer event

ASSA ABLOY I VÄRLDEN