Bolagsstyrning

ASSA ABLOY är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för styrningen av ASSA ABLOY ligger den svenska aktiebolagslagen, regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning, liksom andra tillämpliga externa lagar, regler och rekommendationer samt interna regelverk. 

2013 års Bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av ASSA ABLOYs tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning. ASSA ABLOY redovisar inga avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning för 2013.

IR-kontakter

Niklas Ribbing, Head of IR

Niklas Ribbing, Head of Investor Relations, ASSA ABLOY AB.

Tel.:+46 8 506 485 79
Mobile: +46 70 555 55 77
E-mail Niklas

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator

 Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator, ASSA ABLOY AB

Tel.: +46 8 506 485 51
Mobile: +46 70 564 8571
E-mail Hedvig

IR-kalender

18 november

ASSA ABLOY's Capital Markets Day 2014

Läs mer

5 februari

Publicering av bokslutskommuniké 2014

Läs mer

28 april

Publicering av delårsrapport januari-mars 2015

Läs mer

7 maj

Årsstämma 2015

Läs mer

17 juli

Publicering av delårsrapport januari-juni 2015

Läs mer

Fler event

ASSA ABLOY I VÄRLDEN