Årsredovisning 2006

2006 i korthet

• Omsättningen ökade till 31 137 MSEK (27 802) med en organisk tillväxt på 9 procent.

• Rörelseresultatet (EBIT) exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 4 771 MSEK
(4 078), en ökning med 17 procent.

• Vinst per aktie exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 7,99 SEK (6,97).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 3 528 MSEK (3 702).

• Ett treårigt strukturprogram startades under året för att realisera synergier inom koncernens produktion. Årliga besparingar beräknas uppgå till 600 MSEK från 2009.

• Förvärvstakten ökade under året genom bland annat förvärvet av Fargo Electronics som är världsledande inom det snabbväxande segmentet för säkert utfärdande av kort.

Årsredovisning 2006 webbversion 

Årsredovisning 2006 PDF