Årsredovisning 2007

2007 i korthet

  • Omsättningen ökade till 33 550 MSEK (31 137) med en organisk tillväxt på 7 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 458 MSEK (4 7712),en ökning med 14 procent.
  • Vinst per aktie uppgick till 9,02 SEK (7,992).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 4 808 MSEK (3 528).
  • Det treåriga strukturprogrammet för koncernens tillverkande enheter fortsatte med stor framgång under året.
  • Under året förvärvades 17 bolag som kommer att tillföra en omsättning på årsbasis om ungefär 1 800 MSEK.
  • Bland de större förvärven under året kan nämnas kinesiska Baodean, koreanska iRevo, irländska Aontec, nordirländska Powershield, nordamerikanska Pemko samt australiensiska Pyropanel.
  • Under året har koncernen fortsatt sin ökade satsning på produktutveckling och gemensamma produktplattformar.

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007, webbversion