Årsredovisning 2005

2005 i korthet

• Omsättningen ökade till 27 802 MSEK (25 526) med en organisk tillväxt om 5 procent.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 078 MSEK (3 683), en ökning med 11 procent.

• Vinst per aktie efter skatt och utspädning uppgick till 6,97 SEK (6,33), en ökning med 10 procent.

• Det operativa kassaflödet ökade till 3 702 MSEK (3 439).

• Johan Molin tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 december 2005.

Årsredovisning 2005 webbversion

Årsredovisning 2005.pdf