Första kvartalet 2016Läs mer om koncernens finansiella utveckling i första kvartalet 2016.

Världsledande inom lås- och dörrlösningar

ASSA ABLOYs vision är att vara den mest innovativa leverantören av totala lås- och dörrlösningar för att kunna leverera bekymmersfria, trygga och väldesignade säkerhetslösningar som ger ett verkligt mervärde till kunderna.

Kvartalsrapport Q1 2016

Försäljning (MSEK)
15,891
+ 4%
Rörelseresultat (MSEK)
2,411
+ 4%
Vinst per aktie (SEK)
1,47
+ 1%
Operativt kassaflöde (MSEK)
498
- 4%

Senaste årsredovisningen

Beslut vid årsstämman 2016

Val av styrelse och revisorÅrsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin, Jan Svensson och Ulrik Svensson, samt valde Ulf Ewaldsson som ny ledamot i styrelsen. Vidare omv ... Läs mer

Bra start på året för ASSA ABLOY

Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 15 891 MSEK (15 252) motsvarande 4% ökning, varav 3% (5) organisk och 3% (3) förvärvad tillväxt. Stark tillväxt i Americas samt god tillväxt i EMEA och Entrance Systems. Tillväxt i Global Technologies ... Läs mer

ASSA ABLOYs årsredovisning har publicerats

ASSA ABLOY, världsledande leverantör av totala lås- och dörrlösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2015 på koncernens webbplats: www.assaabloy.com.Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från     A ... Läs mer

Gå till Press & Nyheter Show more